Fredag, 18. oktober 2019
Lars Jørgen Nielsen

Lars Jørgen Nielsen

Sankthans aften i fantastisk sommervejr

Vadum Borgerforening og Vadum FDF afholdt årets Sankthans fest i flot solskinsvejr og sommerlig temperaturer. Dette og vel også årets båltaler, folketingsmedlem Preben Bang Henriksen medvirkede til det flotte fremmøde; vi skønner at mellem 250 og 300 personer var til stede på pladsen.

Festen startede kl. 18.30 hvor man kunne købe pølser m. brød, samt øl og vand; desuden havde vi igen i år fået” Hjem-is” til at holde med isbilen. FDF medbragte et par bålskåle; og her blev der bagt snobrød til børnene.

Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen holder båltale foran et lyttende publikum

Kl. 20.00 holdt Preben Bang Henriksen båltalen, som startede med at han mindedes sin håndboldkarriere i Vadum; inden han gik i gang med hans tema, som startede med fortællingen om hvor vilkårlig rettergangen var for 500 år siden, og som medførte at adskillige kvinder blev brændt på bålet som hekse.

I vore dage kan man også blive hængt ud, hvis man er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, eller hvis man skiller sig ud fra det man forstår ved normalen. Han tænkte især på nogle formiddagsblade, som nogle gange med billede og tekst næsten kunne dømme en for mord; når det så senere viste sig at vedkomne var uskyldig var skaden sket, og ens liv ændret for altid.

Efter båltalen skulle Preben Bang skynde sig, idet han havde lovet at holde båltale i Hou kl. 21.00, så han nåede ikke at se vores bål, som på trods af at det var lidt sejt at starte blev virkelig flot; og brændte fint medens midsommersangen blev sunget.

Bålet brænder lystig foran det  store publikum

Børnene hyggede sig med snobrød hos Vadum FDF

Fra arrangørernes side glæder vi os over at så mange benyttede lejligheden til at møde andre mennesker i et par timer, og især de mange unge mennesker og børn gør, at vi føler at det er strabadserne værd med at arrangere det.                         

 

                                                               Tak for det!

                Fugleskydning nr. 50 i Vadum blev en kæmpe fest.

Der var lagt op til jubilæumsfest og det blev der, med rekordstor tilslutning ca. 85 skydende deltager, det er 30 flere end sidste år.

I år startede man fra Vadumhallens parkeringsplads, det skyldtes at sidste års fuglekonge Peter Johannesen bor i Vesterhalne,

så gåafstanden fra Vadumhallen passede bedre ind i programmet.

Det store optog på vej efter den gamle fuglekonge

Da man ankom til fuglekongen blev det store optog budt på øl og bitter, samt noget mundgodt, og orkestreret spillede et par numre i haven før man begav sig tilbage til festpladsen ved Rullebanen.

Vel ankommet til skydepladsen, gik man straks i gang med skydningen, som sluttede da brystpladen blev skud ned med skud nr. 276.

Resultatet af skydningen blev:

Citronen ved skud af Flemming Dam, på skud købt af Jess Faldberg

Kronen ved skud af Brian Andersen, på skud købt af Preben Christensen

Halsen ved skud af Klaus Reimar, på skud købt af Henrik Mikkelsen

Højre vinge ved skud af Sven Rønn, på skud købt af Peter Larsen

Venstre vinge ved skud af Anders Juhl, på skud købt af Thomas Christensen

Halen ved skud af Allan Terp, på skud købt af Bjørn Tjell

Bryst ved skud af Kurt Christensen, på skud købt af Peter Dyrskjøt;

og dermed blev den nye Fuglekonge Peter Dyrskjøt, medens Kurt Christensen blev Skyttekonge.

Efter skydningen gik man i gang med spisningen, stegt flæsk med persillesovs, og der blev fyldt godt op i teltet, selv om vi havde lånt et halv telt af Vennekredsen.

I anledningen af jubilæumet havde vi booket et orkester,”Nisse med jazzband” til at spille for os under spisningen, hvilket var medvirkende til den gode stemning.

4 af deltagerne i årets fugleskydning havde været med fra starten i 1970, dvs. Lars Jørn Rønn, Per Pedersen, Hardy Larsen og Ole Johannesen blev alle hædret med en flaske vin.

For at markere at det er en rigtig mannefest, havde vi forskellige aktiviteter, så som at banke søm i trækævler, der var også dartskive og ribgolf, samt Vadum Skytteforenings luftbøsse-skydebane.

I Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforening er vi glade for at arrangementet lykkedes så godt, hvor tendensen med mange nye yngre deltager forsatte; det tegner godt for forsat fugleskydning i Vadum.

 

Vadum Borgerforening afholdt damefest for 11. gang

 

Sidste år var der kun 83 deltagere til festen, og i festudvalget begyndte man at tvivle på om det var en tradition som skulle forsætte.

Men i år blev tvivlen afløst af glæde, idet der deltog 108 glade piger/damer; som aldersmæssig spænder fra ung til ældre. Ved tilmeldingen kunne man se, at der er mange forskellige grupper, det være sig mødregrupper, sportsgrupper, og andre grupperinger som køber billetter samlet. Det er dejligt at iagttage, at de lærer hinanden at kende under hyggelige og festlige omstændigheder.

Festen startede kl. 13.00, og efter formand Bente Collart velkomst gik man i gang med spisningen; igen i år var det Morten Lyngvig som stod for maden, som bestod af lækker forret, hovedret og en raffineret dessert.

Efter spisningen var der amerikansk lotteri, med masser af flotte gaver sponsoreret af især byens erhvervsdrivende, en stor hjælp til at Borgerforeningen kan få arrangementet til at give overskud.

Under spisningen underholdt Dj Paul Barber, han blev kl. 17.00 afløst af en duo som hed Hougaard og Kromann; de underholdt i 2 timer, og de var hurtige til at få dansegulvet fyldt op.

I år bestod natmaden af pizza, som Bella Rosa leverede, og der var stor efterspørgsel, inden festen sluttede kl. 21.00

Vadum Borgerforening vil gerne takke mændene som stod for opvartning af gæsterne, det gælder både bestyrelsesmedlemmer, men i høj grad også de unge frivillige mænd som hjælper år efter år.

Og til sidst endnu engang tak til vores sponsorer. 

Vadum Borgerforening takker følgende sponsorer for støtte til Damefesten 2019

Asholm-En blandet landhandel          Bella Rosa       Borgen Kloakservice    EY        Eye By Candy

Forever living    Frisørhuset     Frøken Fin     HM enterprise     Jørgen Nyborg VVS

Keramik Hjørnet     Kochs Auto     Le fleur      Malerfirmaet B. Bonderup     Matas Aabybro

Maxi Clean     Mini Clean     Nathalie Foto     Nordjysk Rengøring     Nordjyske Bank

Paradis Is     PJ Auto     Poul M     Rennome Byg     Rikke B     Salon Afrodite     Salon Bermann

Salon Tølbøll      Sko og Sko     Spar købmanden     Stena Line     Tiff     Trontveit     Unik Guld

Vadum Anlæg     Vadum Skole     Vadum Svømmehal     Vrå Højskole     AVcenter 

 Bentax /we just like coffee    by LOUi    Juuls Haveservice    Profil smykker 

  Nordsøen Oceanarium     Pia Tange akupunktur   Kop og kande     Salon Rødkløver

 

Søndag, 03 februar 2019 17:07

270 til Borgermøde om byfornyelse i Vadu

270 borgere mødte op i Vadum Kultur og Idrætscenter, da Aalborg kommune og Vadum Samråd indkaldte til borgermøde om udviklingen i Vadum torsdag d. 24. januar.

Mødet startede med, at rådmand Hans Henrik Henriksen bød velkommen og konstaterede at Vadum var en af de 11 oplandsbyer i Aalborg kommune som man mente havde udviklingspotientale.

Derefter forklarede han om processen frem til at der ligger en færdig plan.

Efter rådmandens indledning forklarede byplanlægger Anne-Vibeke Skovmark i detaljer kommunens oplæg, et oplæg som fornyelig blev godkendt af By og landsskabsudvalget i Aalborg kommune.

Dernæst havde formanden for Vadum Samråd ordet, han kommenterede ligeledes kommunens oplæg, og fandt at samspillet imellem kommunen og samrådet i store træk forløb godt.

Dog efterlyste han en mere positiv fortolkning af indbygger prognosen for Vadum, idet han fandt det forkert at fremskrive de sidste 10 års udvikling med samme målsætning de næste 10 år.

Han forslog at man gik efter rummelighed i stedet for, idet skolen nemt kan rumme 100 elever mere, og der er også ledig plads i vores børnehaver. Ligeledes mente han, at man skulle udnytte den situation, at der for nuværende er byudviklere som er parat til at investere i Vadum nu.

Efter indlæggene var der lagt op til workshop, og der kom rigtig mange forslag fra mange af de fremmødte. Men der er stadig mulighed for at komme med forslag og indsigelser frem til d. 12. feb. 2019.

Aftenen sluttede med at rådmanden garanterede at de mange indkomne forslag ville blive seriøs behandlet, og de ville være med til at forme det endelige oplæg som derefter skal godkendes af By og landsskabsudvalget.

ønsker man at se de forskellige forslag, gå ind på  www.aalborgkommune.dk/Vadum  

Man kan stadig komme med forslag og indsigelser frem til d. 12.feb.

Torsdag, 31 januar 2019 13:48

General forsamling i Vadum Borgerforening

Generalforsamling i Vadum Borgerforening

Tirsdag d. 22. januar havde Borgerforeningen indkaldt til sin 112. generalforsamling; denne foregik i Vadum skoles aula, og samlede 62 deltagere.

Traditionen tro startede man med at spise gule ærter eller stjerneskud; leveret fra Vadumhallens cafe.

Efterfølgende startede generalforsamlingen med at vælge Jørgen Maibom til dirigent, og han ledede slagets gang rimelig smertefri; beretninger blev godkendt, og der var genvalg til alle. Med hensyn til fremtidsplaner ja så er tiden kommet til, at vores flagstænger som bruges langs vejen trænger til at blive skiftet, det vil være en udgift på ca. 30.000 kr, og der er også undersøgelser i gang omkring et nyt højtalersæt vel en udgift på 10.000 kr.

Vadumpokalen

Pokalen tilfalder i år en person, der selv om han bor uden for byen, laver et stort arbejde inde i byen, til stor glæde for store og små såvel unge som gamle.

Han er altid frisk på at prøve nye ideer af, nogle kommer godt fra start, mens andre må prøves af et par gange for at se om det er noget der fænger.

Specielt børnehavebørnene har han rigtig godt fat i og dermed bliver deres forældre også inddraget i hans ideer og arbejde. Flere gange om året inviteres de i sognegården til sang, musik og fortælling.

Arrangementer på plejehjemmet og i sognegården deltager han gerne i såfremt det er muligt, i det hele taget gør han meget for at være synlig og tilgængelig i byen.

Han er lidt af en stjerne på facebook, idet der ikke er mange som får lige så mange likes på Vadum info som vores kandidat. 

Da vi i 2017 havde byens dag var han en del af den gruppe der var tovholder for arrangementet, og i 2018 da der manglede en bål taler til St. Hans trådte han også til og gjorde rigtig godt.

Derfor tildeles Vadum pokalen i år, Jens Chr. Meldgaard.

Formand Bente Collart overrakte også blomster til en glad Jens Chr. Meldgaard

 

Efterfølgende repræsenterede Jørgen Haugaard Vadum Elfond, og fortalte om hvad fonden havde udbetalt i det forgangne år.

 

Formanden for Vadum Samråd, Lars Jørgen Nielsen fortalte om Samrådets virke i året som gik; bl.a. havde de frivillige omkring Vadum-Byparks vedligehold brugt en del arbejde og 15.000 kr på at lægge stenmel på motionsstien langs Rullebanen, i håb om at den vil være brugbar hele året.

Vadum Samråd er ligeledes medspiller sammen med Aalborg kommune om at udforme Byfornyelses plan for Vadum, dette medfører en del møder med kommunens embedsmænd.

Generalforsamlingen sluttede med en del debat om det forestående borgermøde, samt en del tale om hvorledes trafiksikkerheden kan øges på Vesterhalnevej.

Formanden for Vadum Borgerforening Bente Collart sluttede af med at takke for det gode fremmøde, og den gode debat som havde været.

 

 

Der var god tilslutning til juletræsfesten i Vadumhallen d. 2. dec.

Vadum Borgerforening arrangerede igen i år juletræsfest for byens børn, og det blev en god dag med 102 tilmeldte børn, og når vi tæller de voksne med var der vel omkring 250 deltagere i alt.

Grundlaget for at vi kunne holde festen, er sponsorater fra Lions Club, Vadum Erhvervsforening og Nordjyske Bank, som vi hermed takker.

Igen i år kunne vi glæde os over de mange nye unge familier som deltog i festen, og hyggede sig med deres børn, det lover godt for fremtidige juletræsfester, og vi vil prøve at planlægge næste års fest i tilsvarende weekend.

Det var ”Den skaldede pædagog” som stod for underholdningen, første afdeling varede 45 min. hvor børnene var samlet foran scenen, og deltog i hans show.

I pausen var der stor tilstrømning til Vadumhallens cafe`s bod, hvor der bl.a. blev solgt æbleskiver, børnegløgg og kaffe.

 

Efter pausen underholdt pædagogen igen, men der gik ikke lang tid inden børnene begyndte at råbe efter en julemand, og pludselig kom han frem, og hilste glad på de børn som turde.

Derefter foreslog julemanden, at børnene hentede deres voksne ledsagere, og alle gik derefter omkring juletræet og sang et par velkendte julesange; så indtraf det tidspunkt som mange af børnene ventede på nemlig slikpose uddelingen, og heldigvis havde julemanden gaverne med i en stor sæk og alle fik udleveret en pose.

Herefter sluttede festen hurtigt, og vi vil fra Vadum Borgerforenings side takke for det store fremmøde, og det gode humør; det er sådanne ting der gør at vi har mod på at holde festen igen næste år.

Vadum Lokalhistorisk Arkiv havde åbent hus lørdag d.24. november

Dørene blev åbnet kl. 13.30 og vore gæster begyndte at ankomme.

I år havde vi fået Jens Juhl Kristensen til at fortælle om hans og Ingers 65 år i Vadum. De kommer begge fra Han herred, og Juhl fortalte også lidt om hans opvækst ved landbruget; han fortalte også hvorledes han og Inger havde mødt hinanden; han og en ven var til bal, og vennen var ude og danse med Inger, bagefter lovede Juhl at passe på Inger medens vennen var på toilettet, men han så ham aldrig mere, og derfor holder Juhl og Inger stadig sammen efter de mange år.

Jens Juhl Kristensen fortalte om sit liv, og Inger supplerede

Juhl kom til Flyvestation Aalborg i 1952, samme år som den blev oprettet, her var han og Vagn Aage Nielsen leder af den beskedne brand og redningstjeneste. Efter 20 år ved forsvaret blev han pedel og halinspektør i Vadumhallen i 20 år.

Både Juhl og Inger har lavet et stort arbejde indenfor FDF/FDP i Vadum, bl.a. med oprettelse af et musikkorps som spillede ved byfester o.lign. i mange nabobyer.

Det var et spændende og interessant foredrag, og det kunne sagtens have forsat længere, men kl. 15.00 var kaffen klar og så stoppede det; men heldigvis gik snakken stadig godt og den forsatte indtil vi lukkede kl.16.30.

Der bliver lyttet interesseret til foredraget om de sidste 65 år i Vadum

Vadum Lokalhistorisk Arkiv vil gerne takke de ca. 30 fremmødte, og vi fornemmede at vores valg af fortæller havde været god, idet det fremkaldte minder som så igen skulle drøftes.

Vi vil også minde om at vi har åbent hver tirsdag eftermiddag, hvor vi meget gerne vil vise de mange billeder vi har; og vi er ligeledes stadig interesseret i at modtage nye gamle ting og billeder til arkivering.

 

 

 

 

 

Nørresundby Boligselskab tager første spadestik på Kaj Birkstedsvej

Mandag d. 5. november indbød Nørresundby Boligselskab til en lille højtidelighed med det første spadestik for etape 1, som vil omfatte 22 almene lejligheder a`102 m2.

Direktør Lars Emborg bød velkommen, hvorefter Mette Ekstrøm under kyndig vejledning kravlede op i en stor gravemaskine og satte skovlen i jorden; det gik så godt at hun tog 2 skovlfulde inden hun forlod maskinen. Vel tilbage på jorden holdt hun en lille tale, hvor hun takkede bygherrerne for deres projekt, og glædede sig på Vadum bys vegne, over der endelig skete noget på byggeområdet. Det blev også nævnt at det var en spændende blanding i boligområdet, idet Kaj Birksteds vej rummer gavl/rækkehuse, parcelhuse samt lejeboliger.

Mette Ekstrøm var overrasket over egne evner til at grave med stor maskine

Med hensyn til gavlhusene, kunne Michael Arvin oplyse, at der på nuværende tidspunkt er solgt 14, samt reserveret 10 ud af i alt 27 stk, så det skrider hurtig fremad, de første forventes indflytningsklare ind julen.

For nuværende er der ligeledes 4 parcelhuse under opførsel, og når man først får asfalteret gaden, forventes der også aktivitet i de resterende 6-8 grunde.

Et kig ud over den store byggeplads, hvor der er mange aktiviteter igang, og nu også lejeboliger

For hele Vadum området arbejder kommunen med en ny byfornyelsesplan, som skal danne grundlag for den videre udbygning af byen. Den plan kommunens embedsmænd kommer med som udgangspunkt, skal godkendes af by og landskabsudvalget, inden der bliver indkaldt til Borgermøde i Vadum. 

Vadum Samråd opfordrer borgerne til at møde op til dette møde, for på den måde at være med til at præge udviklingen i vores by, og dermed sende et signal til embedsmænd og politikere hvad vi vil med vores by.

Fredag, 21 september 2018 11:54

Vadum Borgerforenings fredagskoncert

Vadum Borgerforenings fredagskoncert

blev afholdt i skolens aula fredag d. 14.september.

 

Indrømmet der kunne fint have været flere deltagere end de ca. 60 fremmødte.

Men det der var vigtigst for os var, at de som var mødt havde en god og sjov fest, med musik fra de sidste 60 år.

Vi startede med at spise tapas. Maden kom fra Saltum, og blev leveret igennem Sparkøbmanden i Vadum; og så vidt vi er orienteret, er der kun hørt rosende ord om den.

Kl. 19.30 gik vores solist, lokale Thomas Holst på med et kombineret sang og musikforedrag om John Mogensen og hans omtumlede liv. Denne afdeling varede ca. 1 time, hvor vi hørte en del af John Mogensens sange som er blevet evergreens.

Senere spillede og sang Thomas Holst 2 afdelinger a` 45 min. her var indholdet en bred vifte af dansktop hits fra de sidste 60 år, det var melodier som fik en del af deltagerne ud på dansegulvet.

Igen var det vores indtryk at Thomas Holst gjorde det så godt at det var med til at højne stemningen.

I pauserne blev der solgt amerikansk lotteri, her var gevinsterne flotte sponsorgaver, især fra erhvervsdrivende i Vadum. (vi bringer andetsteds i bladet et opslag over vores sponsorer), så endnu engang en stor tak til dem.

Aftenen sluttede for manges vedkommende med at de købte en grillpølse som natmad, inden de forlod festen.

Vadum Borgerforening takker de fremmødte, for det gode humør og den gode stemning som de skabte; det er sådan noget som gør, at vi tør prøve lignende arrangementer en anden gang.

Nu starter processen med den nye Byudviklingsplan for Vadum

 

Som en af de sidste byer med vækstpotientiale i Aalborg kommune, kan vi endelig begynde processen i Vadum.

Der var opstartsmøde d. 28. maj imellem Vadum Samråd og de 2 embedsmænd fra Aalborg kommune, som bliver vores kontakt, og har det overordnede ansvar.

Det er Byrådet, som har besluttet at igangsætte en byudviklingsplan for Vadum for at skabe en fælles vision og en handlingsplan for byen. Der vil nu blive fokuseret på udvikling af byggeplaner og andre konkrete projekter til forbedring af byen. Vadum Samråd bliver det koordinerende led for byens borgere.

Første begivenhed vil blive et borgermøde, som afholdes september/oktober, her vil kommunens folk komme med oplæg, der vil helt sikkert også være flere byggeplaner for områder i Vadum området.

Ligeledes er det meningen, at byens borgere kan komme med ideer om tiltag i byen, det kan være gang eller cykelstier, nye grønne områder, kunst m.m., ja stort set alt er til debat.

Efter mødet kommer vi ind i udviklingsfasen, hvor de forskellige oplæg behandles og der undersøges om planerne er mulige at realisere.

I den forbindelse har Aalborg kommune lavet en udviklingspulje på 28 mill. kr. til fordeling imellem de 11 oplandsbyer, som kan udbetales over en periode frem til 2020, her skal Vadum selvfølgelig have sin part; det er penge som ikke skal bruges til vedligehold, men til forbedringer.

Ved opstartsmødet i maj måned modtog vi også en del fakta om Vadum, som viderebringes her

  • 2.327 indbyggere pr. 1.januar 2018
  • Befolkningsprognosen forudsiger en tilvækst på ca. 500 personer de kommende 12 år.
  • 62 % er parcelhuse, 19 % er række-/kæde-/dobbelthuse og 13 % etageboliger
  • Flest ejerboliger (68%) men også mange lejeboliger (32%)  

Vi fik ligeledes oplyst, at man regner med 1,4 person pr. bolig, dvs. at der skal bygges mange boliger i Vadum de kommende år.

De nye huse skyder op på Kaj Birksteds vej

Heldigvis kan vi nu se starten på Kaj Birksteds vej, en start som vi har ventet længe på, og man kan kun håbe, at de efterfølgende lokalplaner kommer hurtigere igennem behandlingsproceduren.

Til sidst vil vi fra Vadum Samråd side håbe, at der møder rigtig mange op til borgermødet, så vi kan vise kommunen at vi vil udvikling i Vadum.

Side 1 ud af 8