Fredag, 19. januar 2018
Nyheder Samråd

Nyheder Samråd (13)

Seneste nyheder

Stort borgermøde i Vadum om Råstofplan 2016

Søndag, 19 marts 2017 09:48 Skrevet af

Over 150 var mødt op til Borgermødet om Vadum forsat skal være en del af Råstofplan 2016 og heldigvis var der også 8 politikere som deltog som panel

Efterfølgende har Vadum Samråd og Vadum Borgerforening sendt et resume til politikerne

Til regionspolitikere og byrådspolitikere

Indledningsvis vil vi takke for det gode fremmøde fra regionspolitikerne.

Vi synes selv der var masser af konstruktiv debat , som blev ført i en ordentlig tone.

 

Der var indlæg fra Regionen. Vi har ikke modtaget præsentationen fra Regionen (tænker at den kender i)

Der var indlæg fra Aalborg Kommune. Høringssvaret er medsendt.

Der var indlæg fra lodsejere. PDF af præsentation er vedhæftet.

Efterfølgende var der debat.

 

Der var god spørgeløst i debatten som varende helt til kl. 21.40. Det vil være for omfattende at samle alle spørgsmål og kommentarer i debatten så vi har tilladt os at udvælge nogle stykker.

”Hvordan forholder det sig hvis lodsejerne ikke vil sælge jorden, vil man ekspropriere”?

”Det bliver op til den enkelte at lave aftale med entreprenører der måtte have interesse i at grave i området. Det er endnu ikke sket at der er foretaget ekspropriation for at skaffe råstoffer i Nordjylland. Men vil lodsejerne sælge?”

”Lodsejere vil ikke sælge til et formål med så lav nytteværdi, når der er mange andre alternativer. Det har vi skrevet under på allerede ved første høring, og indsendt fælles høringssvar med samme indhold efterfølgende”.

”Lodsejerne kan risikere en statslig ekspropriation til projektet på det tidspunkt hvor projektet sættes i gang”

”Hvorfor skal staten så ikke bidrage med det de kan – selvom der måske ikke er nok samlet set i Hvorup?”

”Det er statens ejendom og det har vi ikke mulighed for at bestemme over”

”Hvad er der gjort på top politisk niveau for at få staten i tale, hvem har talt med forsvaret? ” Det var der ingen der kunne svare på.

”Hvordan skal transporten ske? Det er jo på små veje hele vejen rundt om graveområdet?”

”Det er noget der ses på når der er en entreprenør der viser interesse for at grave. Så laver man nogle betingelser om det som entreprenører så skal overholde. På samme måde med støv og støj”

”Men så bliver det jo endnu mere besværligt og dyrt at grave – og der er jo dårlig økonomi i graveområdet i forvejen”. Ingen kommentar fra panel.

 

”Når Aalborg Kommune i Høringssvar mener at der skal holdes en afstand på 1000 meter fra Vadum by, vil I så acceptere det?”

Det er klart at vi skal samarbejde om råstoffer og så skal vi tilpasse os. Tidligere er der i Brønderslev taget et område ud af plan fordi kommunen modsatte sig gravning i det område.”

”Hvordan klarer man råstofindvinding i min fredskov og hvorfor er den egentlig taget med?”

”Det er noget man efterfølgende må klare med Skov og naturstyrelsen når det bliver aktuelt”

Hvem skal betale for omlægning af eksisterende hovedforsyningsledninger fra Vadum Vandværk?

”det må blive en del af projektet – jeg kan ikke forstille mig at det bliver vandværket der skal betale for det”

 

”Jeg står her med et læserbrev der referer til Råstofplan 2016, der viser at der i perioden 2017 til 2040 er et overskud på 71.000.000 m3 fyldsand i allerede udlagte graveområder. De 2.000.000 m3 der skal bruges til 3. Limfjordsforbindelse er der allerede som restprodukt. Transport af det må kunne effektiviseres så det kan komme rette sted hen. Specielt når vi har så lang tid til det. Hvad skal vi så med et nyt graveområde til noget vi har rigeligt af?”    (et af de sidste spørgsmål som der ikke var tid til svar på) Tabel 1 er vedhæftet denne e-mail.

 

Samlet set var det en god debat med mange nye aspekter og synspunkter på sagen. Vi vil tillade os at konkludere at det er useriøst og uklogt at fastholde Vadum som interesseområde i Råstofplan 2016. Træk det ud og giv Aalborg Kommune plads til at lave lokalplaner for Vadum. Arbejd i stedet på at lave en plan for hvordan der skaffes 2.000.000 m3 ved brug af restprodukter, sand fra fjord, sand fra eksisterende udlagte graveområder osv., således at den plan er klar når finansiering af den 3. Limfjordsforbindelse er på plads og projektet sættes i gang

 

 

Indvielse af Kultur og Idrætscenter

Fredag, 26 august 2016 12:00 Skrevet af

Vadum Kultur og Idrætscenter indviet.

Lørdag d. 20. aug blev Kultur og Idrætscentret indviet. Elever fra Vadum skole havde udsmykket indgangspartiet, idet de syntes at det så lidt gråt og kedeligt ud, så de satte nogle friske farver på.

Det var også skolens elever, som blæste sæbebobler ud over de fremmødte.

 

Rådmand Mads Duedahl holdt den første tale, og den foregik udenfor hallen idet publikum først måtte komme ind når den røde snor blev klippet. Efter talen, hvor han lykønskede Vadum med det flotte resultat, og roste det frivillige arbejde med at skaffe midler, klippede han i samarbejde med Mette Ekstrøm det røde bånd, og dermed kunne man komme ind i hallen.

Jens Mølgaard som har været tovholder for projektgruppen holdt den næste tale, hvor han takkede mange forskellige grupper i flæng: tidligere deltagere i projektgruppen, Aalborg kommunes medarbejdere, arkitekt og håndværkere; en særlig tak til de mange sponsorer såvel private som erhvervsgrupper.

 

Til sponsorer som havde doneret fra 5000 kr og opefter var der lavet en tavle med bronze, sølv og guldskilte og han undlod ikke at bemærke at der var plads til flere skilte.

Til sidst lykønskede han Vadum med den nye hal, og opfordrede beboerne til at komme med ideer om hvad der skal ske i hallen ud over den idræt som allerede står på spring.

Efter talerne var der underholdning først af Vadum skole lille kor, som sang nogle friske sange; og allerede på det tidspunkt stod det klart at der er en flot akustik i den nye hal. Efterfølgende var der opvisning af et springhold fra PGU, de unge mennesker viste fantastiske flotte spring med mange saltoer, med og uden skrue så der er virkelig noget at øve sig på for Vadums ungdom.

 

Sidst gav Vadum koret prøver på deres kunnen inden de sluttede af med at synge sammen med Vadum skoles lillekor, en dejlig oplevelse.

Projekt gruppen blev positiv overrasket over det store fremmøde der var til indvielsen, vi tror, at vi var i nærheden af 300 personer, og vi fandt ud af at det er ca. det som hallen kan rumme.

Vadum Samråd var vært med forfriskninger så som kaffe, øl, vin og vand; og vi følte at de fremmødte roste resultatet af vores projekt, både med udseende og akustik, så nu er vi spændte på hvad man kan bruge hallen til.

Udenfor i let regn, afviklede ”Life of sport” et motionsløb som havde samlet ca. 60 deltagere, hele området boblede af aktivitet.

 
 

Vadum Kultur og Idrætscenter takker sponsorer

Mandag, 22 februar 2016 16:11 Skrevet af

Vadum Kultur og Idrætscenter takker følgende sponsorer

og opfordrer Vadums beboere til at støtte følgende

 

 

 

Spar Nord

EY - Ernest og Young Revision 

Bøgh Consult 

Jacob Kochs Auto 

Nathalie Foto 

HM entreprise

Nordjysk Rengøring

PJ auto

Tom Jakobsen, Tømrer og snedker

Nordjyske Bank

Vadum Vandværk a.m.b.a.

Vadum Elfond

VVS Jørgen Nyborg aps.

 

Vadum Bypark indviet efter investering på 1 mill.kr

Onsdag, 10 juni 2015 20:41 Skrevet af

Vadum Bypark indviet efter investering på 1 mill. kr.

Lørdag d. 6. juni kl. 10.00 blev motions og bevægelsestorvet i Vadum Bypark indviet.

Vejret havde været meget truende, og mindre end 1 time før start kom der en voldsom tordenbyge hen over Vadum, men det var heldigvis også den sidste regnbyge den dag.

Indvielsen startede med at 7 jagthornblæsere fra Aabybro spillede fanfare. Dernæst bød formanden for Vadum Samråd Lars Jørgen Nielsen velkommen til de fremmødte, og dernæst takkede han de frivillige som gennem forløbet har stillet op og lavet gratis arbejde. Han måtte ligeledes erkende, at uden en stor offervilje fra Aalborg kommune var det ikke lykkes at finansere projektet. Desuden havde man modtaget donation fra Lokale og Anlægsfonden, Nørresundby Bank, Vadum Borgerforening og Vadum Elfond, og dermed var det lykkes at skabe det flotte projekt.

Aalborg Byråd var repræsenteret af 2 byrådsmedlemmer, nemlig Anne Kirstine Olesen som næstformand i Sundheds og Kulturudvalget, samt Mette Ekstrøm som er Vadums lokale byrådsmedlem.

De holdt begge taler hvor Anne Kirstine Olesen roste de mange tiltag som skete i Vadum, og hun nævnte også den nye Kultur og Idrætshal som man netop er gået i gang med at bygge.

Mette Ekstrøm takkede de mange lokale ildsjæle som var grundlaget for at tingene kunne ske, og samtidig roste hun dem ligeledes for at holde værdierne i fin stand; i samme åndedræt formanede hun unge mennesker og deres forældre til at bruge området, men passe på værdierne. Herefter klippede de to byrådsmedlemmer med hjælp fra en ung rulleskøjte pige den røde silkesnor og erklærede Vadum Bypark for åben.

De mange fremmødte blev tilbudt kaffe og kage, vand og æbler, hvorefter der var mulighed for at opleve forskellige ting

g.

på parkourbanen var der øvede parkour brugere som viste hvad man kan, hvis man øver sig tilstrækkeligt og de virkede også som instruktører for de mange børn som gerne ville prøve den nye sport.

På den store skaterrampe var der en gruppe skatere fra Aalborg, som viste deres færdigheder, og her var der ligeledes mulighed for at få undervisning og gode råd.

Udover de nævnte redskaber indeholder Byparken også en streetbarsketbane, en hocheybane samt en motionssti, så der vil fremover være rig mulighed for motion i området.

Hele området summede af liv, det skyldtes bl.a. at Vadum FDF havde tændt lejrbålet, Vadum Lions solgte øl og vand, og Vadum Ifs tennisafdeling holdt åbent hus.

Til slut kan man konstatere, at Vadum med det den nye Bypark har fået et område hvor der vil være  hundrevis af brugere dagligt.   

 

Kultur og Idrætscenter ved Vadumhallen bliver bygget i år

Søndag, 25 januar 2015 00:00 Skrevet af

 

Aalborg kommune har bevilget 6 mill. kr,

Vadum Idrætsforening og Vadum Borgerforening har givet tilsagn om 1 mill. kr og det strækker til selve Hallen.

         På et Borgermøde som blev afholdt Vadum Skoles aula,

  • Blev der fremsat ønsker om en springgrav, og en indbygget trampolingrav
  • en lydisoleret skillevæg som kan omdanne rummet til 2 sale, således at

     der f. eks. kan være badminton i den ene ende; og samtidig kan være selskab,

              koncert eller andre kulturelle tiltag i den anden sal.

 

  • Der skal ligeledes være lyd og lysanlæg som kan bruges til koncerter og anden optræden. Endelig var der også ønske om en form for klatrevæg.

Hvis vi skal have disse indput, som gør den nye hal meget mere brugelig

             skal vi i Vadum, ud og finde nogle penge i vores egne lommer.

 

Derfor har vi lavet en rækkefølge plan og en række tiltag som skal skaffe

                                                   1 million kr.

  1. Byens foreninger laver arrangementer, hvor overskuddet går til multihallen
  2. Vadum Samråd afholder lotteri, som skal indbringe min. 100.000 kr
  3. Vi vil søge Spar Nord og andre lokale banker om midler
  4. Vi vil lave almindelig indsamling, hvor man ved DGIs hjælp kan få skattefradrag
  5. Der skal sælges sponsortavler opsat i den nye hal til erhvervsdrivende.
  6. og forhåbentlig en masse andre tiltag.

                               Derfor har vi brug for dine penge,

 

                             Køb en lodseddel, dermed støtter du både                                        

De unge som kan nyde godt af hallen i mange år,

Men det vil også forøge husenes værdi i Vadum, når der er gode facilliteter.

 

Motions og Bevægelsestorv i Vadum modtog donation fra Nørresundby Bank

Søndag, 11 januar 2015 00:00 Skrevet af

Efter mange besværligheder er opførelse af Motions og Bevægelsestorvet endelig kommet godt i gang;

Foreløbig er skaterrampen renoveret, der er kommet nyt asfalt på Streetområdet, stenmelstien fra Rullebanen til Pallisdam er etableret, og nu er tarzanbanen også færdig.

Netop tarzanbanen har modtaget en donation fra Nørresundby Bank på 25.000 kr. og derfor var der overrækkelse af beløbet forleden dag.

Hovedsponsoren er dog Aalborg kommune, som kommer med størstedelen af anlægssummen, desuden bidrager Bygge og Anlægsfonden, Vadum Elfond og Vadum Borgerforening.

Ved overrækkelsen af den store check, udtalte privatkundechef Lars Skov, at på trods af lukningen af Nørresundby Banks afdeling i Vadum, var banken selvfølgelig stadig interesseret i at være synlig i området og det var en af grundene til, at man stadig støttede kraftig op om bl.a. foreninger i Vadum.

Fra Vadum Samråds side blev det oplyst, at man forventer at blive færdig med motionssti og parkourbane, således man kan afholde en egentlig indvielse omkring 1. maj.

 

 

 

 

 

 

Borgermødet om Kultur og Idrætscenteret ved Vadum Hallen

Tirsdag, 02 december 2014 00:00 Skrevet af

Onsdag aften havde projektgruppen vedrørende opførelse af den nye multihal, indkaldt til Borgermøde i Vadum skoles aula; denne opfordring blev fulgt af ca. 75 personer.

Mødet startede med, at der var mulighed for at se skitser og tegninger af den kommende hal, hvorefter tovholder for projektgruppen Jens Mølgaard bød velkommen.

Han kunne fortælle, at selve haltilbygningen var en realitet, Aalborg kommune havde lovet 6 mil. kr. til projektet og Idrætsforeningen kom med 1 mil. kr. Tegningerne og skitserne var fastlagte fra arkitekternes og den byggesagkyndiges side, og projektet ville komme i udbud hen over vinteren. Ligeledes kunne han oplyse, at man ville bestræbe sig på at bruge lokale håndværkere hvor det var muligt.

Hovedformålet med mødet var, at oplyse Vadum borgere om hvor langt man var kommet med projektet, og dernæst få nogle input til hvad hallen skulle bruges til og indrettes efter.

Der var indlæg fra Idrætsforeningen, som især havde ønske om en springgrav. Fra Vadum Samråds side blev der givet udtryk for, at en mobil lydtæt skillevæg var en nødvendighed, således at hallen kunne bruges til 2 aktiviteter samtidig.

Fra tilhørerne kom en del forslag, f.eks. at der blev etableret klatrevæg, at man sørgede for at lave ophæng for lyd og lys, således salen kunne bruges til koncerter, revyer og andre kulturelle tiltag.

Der skulle også være mulighed for at holde private selskaber i lokalerne.

Alle disse tiltag gør det nødvendigt at skaffe mange flere penge, der blev nævnt et beløb omkring 2 mil. kr. for at lave den helt rigtige multihal. Nogle af disse penge håber vi at kunne skaffe via fonde, men samtidig blev det gjort klart, at vi skal prøve at samle 1 mil. kr. ind i Vadum området ved forskellige tiltag, som skal foregå i den første halvdel af 2015.

Der vil blive afholdt et stort lotteri;

Der vil blive mulighed for at donere beløb på en DGI konto som giver skattefradrag

En ordning med bandereklamer hvor erhvervene betaler forud for en årrække.

De forskellige foreninger kan afholde arrangementer hvor overskuddet er bestemt for projektet o.s.v.

Fra projektudvalgets side synes vi det var et godt møde, som samtidig viste, at hvis vi vil have den multihal med de faciliteter der var ønsker om, så er der meget arbejde der skal gøres; og Vadum beboerne skal stå sammen og vise, at vi vil og kan.  

Vadum Kultur og Idrætscenter – bliver en realitet.

Fredag, 14 november 2014 00:00 Skrevet af

 

 Mange borgere i Vadum har i mange år savnet et forsamlingshus. Mange idrætsudøvere i Vadum har i flere år ønsket mere plads, og der har været kamp om træningstiderne i VadumHallen.

Der er nu endelig udsigt til at Vadum får sin Multihal, som tilgodeser begge ønsker.

Den ny multihal opføres vest for den eksisterende idrætshal.

Multihallen får selvstændig indgang fra vest, således at der er let adgang fra både sydlige p-plads og p-pladserne mod vest.

Multihallen får en sal, der egner sig til kulturelle arrangementer, selskaber, gymnastik, dans, møder, teater (flytbar scene) bordtennis og meget andet.

Der har været arbejdet med planerne i flere år, og nu er arbejdsgruppen bag projektet klar til at præsentere det skitseforslag, som arkitekt og ingeniør har udarbejdet.

Det sker på et borgermøde, onsdag, d. 26. november 2014 i Skolens Aula. Der vil være åbent fra kl. 18.30, hvor plancher med tegninger af projektet kan studeres.

Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter fra flere foreninger i Vadum, finder det meget vigtigt, at så mange af Vadums borgere som muligt, ser skitseforslaget og hører om de tanker der ligger bag. Ligesom det er vigtigt for arbejdsgruppen at høre, hvad Vadums borgere har af ønsker til de faciliteter, som den færdige multihal skal rumme.

Se nærmere oplysninger i invitationen til borgermødet i annoncen.