Onsdag, 24. april 2019

Vadum Borgerforenings generalforsamling 2013

 

Vadum Borgerforenings generalforsamling 28-01-2014
 
Vadum Borgerforening afholdt tirsdag d. 28. jan. sin årlige generalforsamling i Vadum Sognegård. Der mødte 74 medlemmer op for at deltage i generalforsamlingen, som startede med spisning; gule ærter eller stjerneskud.
Kl. 19.30 startede generalforsamlingen med at man valgte Jens Mølgaard som dirigent, og efter han havde konstateret at alt var lovligt indvarslet fik formanden Lars Andreassen ordet og aflagde
formandsberetning
 Han kunne oplyse, at vi havde 448 husstande som medlemmer, hvilket var en lille stigning.
  • Borgerforeningen havde i årets løb udvidet vores måde at informere på, idet vi i et forsøg på at nå så bredt ud til borgerne som muligt, nu var begyndt at bruge det nye medie Facebook med siden ”Vadum-Den bedste by i Aalborg kommune” og på nuværende tidspunkt var der 670 venner af siden. Desuden bruger vi Vadumbladet, vi har hjemmesiden Vadum-by.dk, infokanalen på antennenettet og endelig har vi infotavlen ved Spar købmanden. 
  • Dernæst gennemgik formanden årets arrangementer, hvor han startede med byens blomsterkummer, som i år var blevet udvidet med blomsterkasser ved byskiltene, kasserne var fremstillet af Kurt Nielsen fra bestyrelsen.
  •  Årets pigefrokost foregik i skolens aula med 168 deltagere, hvilket desværre er maksimum hvad lokalet kan rumme, men de som havde fået billetter havde en glad og livlig fest, hvor man bl.a. dansede til sambarytmer. 
  • Igen i år arrangerede Borgerforeningen Ren By, hvor 40 personer i alle aldre samlede affald langs indfaldsvejene til Vadum, en særlig tak til Lions Club for deres deltagelse og til Vivi fra FDF for at sørge for pølser varmet på bål, efter veludført arbejde. 
  • Vadum Borgerforening var med, da Vadum Samråd d. 1. juni afholdt foreningernes dag i Vadum Bypark, vi deltog med en stand hvor man kunne tegne medlemskab og købe skud til den kommende fugleskydning, samtidig benyttede vi muligheden til at vise de forskellige tiltag vi laver i løbet af året, standen havde vi sammen med Lokalhistorisk Arkiv som havde forskellige billede udstillinger. 
  • Lørdag d. 8. juni afholdtes den årlige fugleskydning-nr.-44 i rækken - i samarbejde med Skytteforeningen. Der var i år deltagelse af ca. 50 skytter. 
  • Lørdag d. 14. september afholdt foreningen for første gang et kræmmer og bagagerumsmarked i Vadum hallen og på P. pladsen bag ved. Der var overvældende tilslutning hvilket betød at alle 44 stadepladser inde og et lignende antal pladser ude blev solgt; og i perioder var der virkelig mange mennesker på markedet. Derfor har vi også valgt at gentage det i år, men dog på et andet tidspunkt nemlig d. 10. maj
  • D. 28. okt. havde vi besøg af Andreas Mylund fra Aalborg Politi; årsagen var at vi i år havde været udsat for mange indbrud i Vadum; derfor kom Andreas og holdt foredrag i Sognegården, om hvorledes man kunne forebygge det, og ved nabohjælp besværliggøre tyvenes arbejde, og måske helt undgå indbrud. 
  • De sidste par måneder før jul var der igen i år arrangeret blomsterbindingskursus ved Ebba Vejen, og igen i år var kurserne fuldt tegnet og store succeser. 
  • Årets sidste arrangement var juletræsfesten 3. juledag, som foreningen afholder i samarbejde med flere af byens foreninger; der var mødt 100 børn med forældre eller bedsteforældre som alle fik en dejlig dag, derfor er vi ikke i tvivl om at det er en tradition som vi vil forsætte.
 
De 2 afgående bestyrelsesmedlemmer, fra v. Lars Nielsen og Lars Andreassen modtog blomster og anerkendende ord for deres store indsats igennem 12 år som bestyrelsesmedlemmer.
 
Ovenstående er et sammendrag af en fyldig og meget oplysende formandsberetning; desværre var det Lars Andreassens sidste, idet han, for øvrigt samtidig med sekretær Lars Nielsen, havde valgt at forlade bestyrelsesarbejdet; begge havde været med i 12 år og mente at de havde gjort deres borgerpligt.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Pernille Aggerholm og Bente Collart; Bente har tidligere været 1.supleant og været med til bestyrelsesmøderne.
 Som ny 1. suppleant valgtes Lars Skau, medens Joan Licon Clausen forsætter som 2.supleant.