Lørdag, 21. oktober 2017

Åben hus i Vadum Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv markerede lørdag d. 14. nov. den årlige arkivdag med en større udstilling; temaet var Vadum skole før og nu. Vi havde fået lov at bruge udstillingen fra skolens…