Torsdag, 2. juli 2020
Borgermødet om Kultur og Idrætscenteret ved Vadum Hallen

Borgermødet om Kultur og Idrætscenteret ved Vadum Hallen Fremhævet

Onsdag aften havde projektgruppen vedrørende opførelse af den nye multihal, indkaldt til Borgermøde i Vadum skoles aula; denne opfordring blev fulgt af ca. 75 personer.

Mødet startede med, at der var mulighed for at se skitser og tegninger af den kommende hal, hvorefter tovholder for projektgruppen Jens Mølgaard bød velkommen.

Han kunne fortælle, at selve haltilbygningen var en realitet, Aalborg kommune havde lovet 6 mil. kr. til projektet og Idrætsforeningen kom med 1 mil. kr. Tegningerne og skitserne var fastlagte fra arkitekternes og den byggesagkyndiges side, og projektet ville komme i udbud hen over vinteren. Ligeledes kunne han oplyse, at man ville bestræbe sig på at bruge lokale håndværkere hvor det var muligt.

Hovedformålet med mødet var, at oplyse Vadum borgere om hvor langt man var kommet med projektet, og dernæst få nogle input til hvad hallen skulle bruges til og indrettes efter.

Der var indlæg fra Idrætsforeningen, som især havde ønske om en springgrav. Fra Vadum Samråds side blev der givet udtryk for, at en mobil lydtæt skillevæg var en nødvendighed, således at hallen kunne bruges til 2 aktiviteter samtidig.

Fra tilhørerne kom en del forslag, f.eks. at der blev etableret klatrevæg, at man sørgede for at lave ophæng for lyd og lys, således salen kunne bruges til koncerter, revyer og andre kulturelle tiltag.

Der skulle også være mulighed for at holde private selskaber i lokalerne.

Alle disse tiltag gør det nødvendigt at skaffe mange flere penge, der blev nævnt et beløb omkring 2 mil. kr. for at lave den helt rigtige multihal. Nogle af disse penge håber vi at kunne skaffe via fonde, men samtidig blev det gjort klart, at vi skal prøve at samle 1 mil. kr. ind i Vadum området ved forskellige tiltag, som skal foregå i den første halvdel af 2015.

Der vil blive afholdt et stort lotteri;

Der vil blive mulighed for at donere beløb på en DGI konto som giver skattefradrag

En ordning med bandereklamer hvor erhvervene betaler forud for en årrække.

De forskellige foreninger kan afholde arrangementer hvor overskuddet er bestemt for projektet o.s.v.

Fra projektudvalgets side synes vi det var et godt møde, som samtidig viste, at hvis vi vil have den multihal med de faciliteter der var ønsker om, så er der meget arbejde der skal gøres; og Vadum beboerne skal stå sammen og vise, at vi vil og kan.  

Læst 12913 gange Senest ændret Tirsdag, 02 december 2014 22:59
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)

About Author