Onsdag, 26. juni 2019

Bestyrelsen

Vedr. alt foreningsarbejdet

Vedtægter for Vadum Borgerforening - 2015

Fugleskydning 2013

 

Højt solskin og humør til Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforenings fugleskydning.
For 44. år i træk afholdt Borgerforeningen og Skytteforening den årlige fugleskydning lørdag den 8. juni.
De mange skytter på vej gennem byen, mod pladsen ved Rullebanen
 49 herrer mødte op ved byflaget kl. 9.30, hvorefter man gik i samlet flok med orkester i spidsen for at hente sidste års fuglekonge Christopher Julian Leue ved den tidligere Spar Nord bygning. Den abdicerende konge bød velkommen og priste den gode tradition og bød indenfor til nogle forfriskninger, og efter denne tiltrængte pause fortsattes til skydepladsen ved Rullebanen.
Der blev skudt og hygget på livet løs, og der sås kun glade ansigter som bekræftede, at denne mandedag er noget, alle ser frem til – og vejret var virkelig også med til at gøre dagen ekstra vellykket.
Efter 376 skud var alle de 7 plader skudt ned, og derefter kastede alle sig over dagens menu, stegt flæsk og persillesovs behørigt skyllet ned med væske. Derefter gik man over til præmieoverrækkelsen til de dygtige eller heldige skytter:
                     
Billede til venstre: Årets skyttekonge Otto Amstrup Christensen modtager medalje af Søren Stender fra Borgerforeningen
Billedet til højre:
Den afgående fuglekonge Christopher julian Leue overrækker den flotte halskæde til den ny fuglekonge Finn Vestergaard
                                      Skytte                                    Skud købt af
Citronen                    Lars Jørgen Rønn               Søren Stender
Kronen                       Kurt Helledi                        Tandlægerne
Halsen                        Steffen Rasmussen          Chr. Christensen
Halen                          Dan Poulsen                       Jørgen Nyborg
                Højre vinge              Keld Nielsen                       Per Chr. Pedersen         
   Venstre vinge          Peter Hviid                          Lars Jørgen Nielsen
Brystet                       Otto Christensen              Finn Vestergaard
Årets skyttekonge blev således Otto Christensen og årets fuglekonge blev Finn Vestergaard.
En vellykket dag sluttede med sang og bægerklang ca. kl. 16.00. Skal du ikke også deltage i 2014?
 
                            

Foreningernes dag

 

 
Vadum Samråds ” Foreningernes dag” var vellykket
 
Lørdag den 1. juni havde følgende foreninger under Vadum Samråd, sat hinanden og byens borgere stævne i Vadum Bypark og Vadum hallen
      Vadum Jagtforening, Vadum Naturrytterforening, Lions Club. Vadum Kirkecenter og FDF,
Vadum Genbrugscenter, Vadum Antenneforening, Vadum Vandværk, Vadum Husflidsskole, Vadum Borgerforening, Vadum Skytteforenig, VIFs Vennekreds og Vadum Idrætsforening.
      Vejret var med os, rygter fortæller, at det styrtregnede i Nørresundby, medens vi havde solskin i Vadum; hvor adskillige hundrede borgere besøgte pladsen i løbet af dagen.
 
 
      Dagen startede med gratis kaffe og rundstykker til de første 100 fremmødte gæster, som samtidig blev underholdt af jagthornblæsere fra Aabybro; hvorefter dagens program forsatte med opvisning af hunde, heste og gymnaster, og rundt omkring ved standene var der ligeledes udstillinger og konkurrencer man kunne deltage i og blive klogere af.
     Idrætsforeningen havde gratis instruktion og prøvetræning i tennis, motionscenter, boksning, bordtennis, krolf og krocket, og skytteforeningen havde en gratis skydebane. 
 
 
Vadum Borgerforening var også repræsenteret med en stand, hvor man kunne tegne medlemsskab og hvor man kunne undersøge hvad Borgerforeningen laver for byens borgere.
På billedet ses Kurt Nielsen og Søren Stender fra bestyrelsen.
    Fra Samrådets side vil vi gerne takke de forskellige foreninger, som har brugt tid og udvist opfindsomhed og samarbejdsvilje i dette projekt, som for os alle var nyt og uprøvet. Vi håber, at det på den ene eller anden måde kan gavne jeres foreninger, og det har i hvert fald vist, at kan foreningerne kan samarbejde.
    Til slut vil vi også takke de mange fremmødte, som valgte at bruge fridagen i Vadum Bypark, i hård konkurrence med Hjallerup marked, sommerhuse og strand.
                                                          
                                                                     Tak fra Vadum Samråd

Vadumpokalen 2012

 

Vadumpokalen 2012
 
 En årlig uddeling af Vadumpokalen blev besluttet på Borgerforeningens 70 års stiftelsesdag 23. januar 1976, og iflg. de såkaldte statutter uddeles den til en idræts-, ungdoms- eller foreningsleder, som har udvist en særlig indsats i Vadumområdet, og meget passende bærer pokalen inskriptionen ”for god indsats”.                                          
Modtagerne af pokalen har repræsenteret en lang række af byens aktive foreninger, og der har aldrig været problemer med at finde velegnede emner blandt byens mange ildsjæle, som gennem årene har ydet en stor og uegennyttig indsats for foreningerne og deres medlemmer. For hvordan ville det gå, hvis der ikke hele tiden var personer, som var villig til at yde frivilligt og ulønnet arbejde, når andre trækker sig tilbage?
Igennem en lang årrække blev modtageren valgt af et udvalg bestående af Borgerforeningen, Skyttefore-ningen, Idrætsforeningen og Ungdomsklubben, men siden etableringen af Vadum Samråd sker udvælgelsen nu på baggrund af indstillinger fra Samrådets 19 medlemsforeninger. Igen i år har det heldigvis ikke voldt hovedbrud at finde et velbegrundet emne til modtagelse af Vadumpokalen.
Årets modtager etablerede sig tilfældigvis samme år, som denne pokal blev indstiftet, som selvstændig er- hvervsdrivende i byen og oparbejdede igennem årene en meget driftig og markant virksomhed først med adresse på Lærkevænget, senere på Nervøsvej men grundet pladsmangel opførtes der i 1989 en ny og moderne ejendom på Ellehammersvej med forretning, værksted, lager og garager, hvorfra virksomheden dygtigt blev drevet med op til 25 ansatte. Samtidig blev adressen på Nervøsvej ombygget til Kulturhuset, som dannede rammen om mange private og erhvervsmæssige arrangementer. Årets modtager var desuden blandt initiativtagerne til stiftelse af en erhvervsforening i byen og i en lang årrække en markant og driftig formand for foreningen, som stadig fremstår som et aktivt bindeled mellem byens erhvervsliv. Igennem mange år var modtageren desuden dybt involveret i Vadum Håndbold, som på trods af byens ringe størrelse kom til at spille en stor rolle i toppen af den danske liga, og han var desuden med til at sikre håndbold i Nordjylland på topniveau via Vadums fusion med Aalborg KFUM til Aalborg HSH – det senere AaB Håndbold og nu Aalborg Håndbold. Modtageren har desuden via udstykninger sikret mange nye boliger til byen og dermed bidraget aktivt til byens udvikling.
Disse ting er kun udpluk af de mange positive tiltag, som modtageren har gjort for Vadum, og som under- streger berettigelsen af, at årets Vadumpokal går til Evald Andreasen.      

Fugleskydning i Vadum 2012

 

Fugleskydning 2012 i Vadum
 
Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforening afholdt lørdag d. 9. juni den årlige fugleskydning, en efterhånden 42 årig tradition. Man mødtes traditionen tro ved flagstangen overfor Rema 1000, og gik derefter med musik i spidsen, nord i byen for at hente Lars Nielsen, sidste års fuglekonge.
De morgenfriske skytter på vej nord i byen, for at afhente sidste års fuglekonge, Lars Nielsen
 
    Den gamle fuglekonge bød sine gæster på øl og spegepølse, samt en lille skarp til at starte dagen med; derefter marcherede man gennem byen mod skydepladsen i skoven ved Rullebanen.
    I år var der omkring 45 skytter, som dystede om at skyde de forskellige plader af fuglen, og der måtte afgives 313 skud før næste års fuglekonge var fundet; resultaterne er som følger:
    Citronen tilfaldt Peer Chr. Pedersen ved skud af Tom H. Møller
    Kronen tilfaldt Bjarne Svane Nielsen ved skud af Peter Jørgensen
    Halsen   tilfaldt Thomas Melbye ved skud af Jan Koch
    Højre vinge tilfaldt Christian Clausen ved skud af Lars Nielsen
    Venstre vinge tilfaldt Steen Christensen ved skud af Finn Vestergaard
    Halen til tilfaldt Kurt Christensen ved skud af Jørgen Nielsen
Endelig blev næste års fuglekonge Christopher Julian Leue, idet Jørgen Nyborg skød brystpladen ned for ham; og dermed blev Jørgen Nyborg samtidig skyttekonge.
      Samtidig med fugleskydningen afholdt Skytteforeningen som sædvanlig konkurrence med luftgevær, og her var der 3 som skød 30 point som er max.; følgende fik præmier overrakt af Leif Nielsen:
Bjarne Svane Nielsen, Thomas Melbye og Peter Jørgensen.
 
     
På billedet t.v. lykønsker Lars Nielsen fra Borgerforeningen den nye skyttekonge Jørgen Nyborg
på billedet t.h. ses den nye fuglekonge Christopher Julian Leue, sammen med sidste års fuglekonge Lars Nielsen som viser sit skold frem.
 
      Da skydningen var overstået, blev der serveret stegt flæsk og persillesovs og dertil fadøl, en rigtig mandemenu. Dettes års vejr var ikke optimalt, men med telt og overdækkede skydepladser, blev det alligevel en vellykket dag. Som arrangører glæder det os ligeledes, at der er ved at ske en foryngelse af deltagerne, hvilket også er med til at skabe en sjov og rigtig hyggelig mandedag.
     Endelig skal også lyde en tak til de 3 medhjælpende hustruer, som serviceredes os hele dagen i teltet.
     Til slut vil vi fra arrangørernes side takke for det gode humør alle mødte med, det får os til at tro, at fugleskydning i Vadum vil bestå i mange år endnu
       
                                                                 Vadum Borgerforening.