Onsdag, 17. oktober 2018
Lars Jørgen Nielsen

Lars Jørgen Nielsen

Fredag, 21 september 2018 11:54

Vadum Borgerforenings fredagskoncert

Vadum Borgerforenings fredagskoncert

blev afholdt i skolens aula fredag d. 14.september.

 

Indrømmet der kunne fint have været flere deltagere end de ca. 60 fremmødte.

Men det der var vigtigst for os var, at de som var mødt havde en god og sjov fest, med musik fra de sidste 60 år.

Vi startede med at spise tapas. Maden kom fra Saltum, og blev leveret igennem Sparkøbmanden i Vadum; og så vidt vi er orienteret, er der kun hørt rosende ord om den.

Kl. 19.30 gik vores solist, lokale Thomas Holst på med et kombineret sang og musikforedrag om John Mogensen og hans omtumlede liv. Denne afdeling varede ca. 1 time, hvor vi hørte en del af John Mogensens sange som er blevet evergreens.

Senere spillede og sang Thomas Holst 2 afdelinger a` 45 min. her var indholdet en bred vifte af dansktop hits fra de sidste 60 år, det var melodier som fik en del af deltagerne ud på dansegulvet.

Igen var det vores indtryk at Thomas Holst gjorde det så godt at det var med til at højne stemningen.

I pauserne blev der solgt amerikansk lotteri, her var gevinsterne flotte sponsorgaver, især fra erhvervsdrivende i Vadum. (vi bringer andetsteds i bladet et opslag over vores sponsorer), så endnu engang en stor tak til dem.

Aftenen sluttede for manges vedkommende med at de købte en grillpølse som natmad, inden de forlod festen.

Vadum Borgerforening takker de fremmødte, for det gode humør og den gode stemning som de skabte; det er sådan noget som gør, at vi tør prøve lignende arrangementer en anden gang.

Nu starter processen med den nye Byudviklingsplan for Vadum

 

Som en af de sidste byer med vækstpotientiale i Aalborg kommune, kan vi endelig begynde processen i Vadum.

Der var opstartsmøde d. 28. maj imellem Vadum Samråd og de 2 embedsmænd fra Aalborg kommune, som bliver vores kontakt, og har det overordnede ansvar.

Det er Byrådet, som har besluttet at igangsætte en byudviklingsplan for Vadum for at skabe en fælles vision og en handlingsplan for byen. Der vil nu blive fokuseret på udvikling af byggeplaner og andre konkrete projekter til forbedring af byen. Vadum Samråd bliver det koordinerende led for byens borgere.

Første begivenhed vil blive et borgermøde, som afholdes september/oktober, her vil kommunens folk komme med oplæg, der vil helt sikkert også være flere byggeplaner for områder i Vadum området.

Ligeledes er det meningen, at byens borgere kan komme med ideer om tiltag i byen, det kan være gang eller cykelstier, nye grønne områder, kunst m.m., ja stort set alt er til debat.

Efter mødet kommer vi ind i udviklingsfasen, hvor de forskellige oplæg behandles og der undersøges om planerne er mulige at realisere.

I den forbindelse har Aalborg kommune lavet en udviklingspulje på 28 mill. kr. til fordeling imellem de 11 oplandsbyer, som kan udbetales over en periode frem til 2020, her skal Vadum selvfølgelig have sin part; det er penge som ikke skal bruges til vedligehold, men til forbedringer.

Ved opstartsmødet i maj måned modtog vi også en del fakta om Vadum, som viderebringes her

  • 2.327 indbyggere pr. 1.januar 2018
  • Befolkningsprognosen forudsiger en tilvækst på ca. 500 personer de kommende 12 år.
  • 62 % er parcelhuse, 19 % er række-/kæde-/dobbelthuse og 13 % etageboliger
  • Flest ejerboliger (68%) men også mange lejeboliger (32%)  

Vi fik ligeledes oplyst, at man regner med 1,4 person pr. bolig, dvs. at der skal bygges mange boliger i Vadum de kommende år.

De nye huse skyder op på Kaj Birksteds vej

Heldigvis kan vi nu se starten på Kaj Birksteds vej, en start som vi har ventet længe på, og man kan kun håbe, at de efterfølgende lokalplaner kommer hurtigere igennem behandlingsproceduren.

Til sidst vil vi fra Vadum Samråd side håbe, at der møder rigtig mange op til borgermødet, så vi kan vise kommunen at vi vil udvikling i Vadum.

Fredag, 29 juni 2018 19:40

Sankthans aften i Vadum Bypark

Sankt Hans aften i Vadum Bypark

 

Vadum Borgerforening og Vadum FDF stod igen i år for afvikling af Sankt Hans aften i Vadum Bypark.

I modsætning til mange andre år, var vi år begunstiget af et flot solskinsvejr, hvilket bl. a. betød at vi undlod at sætte telt op, og de som valgte at nyde pølser, øl, vand eller is kunne gøre det i det fri.

FDF havde igen i år leveret heksen, og lavede desuden som sædvanlig snobrød til børnene.

Kl. 20.30 da vi var nået frem til båltalen, på det tidspunkt var der et sted imellem 200 og 300 mennesker mødt frem i Byparken.

Årets båltaler var i år sognepræst Jens Chr. Meldgaard, og igen i år holdt han en flot båltale, som virkelig fik de fremmødte til at lytte.

Årets tema gik på at vi i vores forjagede dagligdag også skal give os tid til at lave ingenting, eller lave unyttige ting. Der var også en opfordring til at være nærværende og give sig tid til at lytte til andre mennesker, og ikke hele tiden bruge udtrykket: ”Jeg har ikke tid, jeg skal nå en masse andre ting”.

Vi fik også en historie om en mand, som sad på en bro og fiskede, en forbi passerende spurgte til fangsten, og bemærkede at den var lille. Han håbede for fiskeren, at han måtte fange nogle flere fisk som han så kunne sælge, og tjene penge og derved få råd til at købe en båd, og fange endnu flere; måske kunne han også opnå at få en rigtig fiskekutter, sejle ud på havet og fange rigtig mange fisk, ja måske endda tjene til en filefabrik, og få mange folk i arbejde og tjene så meget, at han ikke selv behøvede at lave noget, og så kunne han jo sidder på broen med sin fiskestang og nyde tilværelsen.

Fiskerens svar til historien var, ”Det er jo det jeg allerede gør”.

Til slut et aktuelt emne : skal ansatte have lov til at se VM fodbold i arbejdstiden, svaret var ja, men så må de lave arbejdet på et senere tidspunkt.

Så var det blev båltid, og heldigvis var der ikke udstedt afbrændingsforbud; dog kunne vi se dengang bålet blev tændt, at alting virkelig er tørt i år, bålet brændte så flot som aldrig før, men det gik så hurtigt, at vi knapt nåede at synge midsommervisen før heksen fløj af sted.

Så snart bålet var brændt ud, begynder folk at forlade pladsen; der er ikke rigtig tradition for at man bliver hængende bordene, mange har måske andre aftaler.

Fra arrangørernes side vil vi gerne takke de mange fremmødte, og selvfølgelig også Jens Chr. Meldgaard som altid er parat til at hjælpe foreningerne i Vadum.

Efter denne positive aften er vi parate igen næste år.

 

Vadum Borgerforening og Vadum FDF

Tirsdag, 12 juni 2018 20:29

Fugleskydning 2018 er afviklet i Vadum

Så er fugleskydning 2018 afviklet i Vadum

Lørdag morgen kl. 9.30 mødte knap 60 mænd op ved Borgerforeningens flagstang ved den gamle Rema.

Derefter gik det med musik i spidsen, samt fanerne for Vadum Skytteforening og Vadum Borgerforening foran ned ad Ellehammersvej og Søndermarken; på begge gader var opsat flag alle` og målet for optoget var sidste års fuglekonge Lars Jørn Rønn.

Efter kongens velkomst på Pallisdam 3 blev vi budt ind i haven til en forfriskning og lidt mundgodt, før vi gik det sidste stykke ned til festpladsen ved Rullebanen.

Optoget ankommer til Pallisdam 3, for at afhente den gamle fuglekonge Lars Jørn Rønn

Efter et par musiknumre på pladsen, gik skydningen i gang og de forskellige dele af fuglen blev skudt ned i løbet af et par timer. Til at stille eventuelt sult og tørst under skydningen var der opstillet fadølsanlæg m.m. der var også mulighed for at købe en pølse, eller som noget nyt Sol æg som er en sønderjysk egnsret 

 

Resultaterne af skydningen blev følgende:

Citronen        tilfaldt Kristian Andersen ved skud af Dan Østergaard

Kronen          tilfaldt P.J. Auto ved skud af Jacob Kock

Halsen           tilfaldt Karsten Jensen ved skud af Sven Bo Rønn

H. vinge        tilfaldt Kenneth Knirke ved skud af Peter Hvid

V. vinge        tilfaldt Vadum Villaservice ved skud af Morten Simonsen

Halen            tilfaldt Kristian Andersen ved skud af Lars Jørgen Nielsen

Ny fuglekonge blev Peter Johannesen, ved skud fra Dennis Guldbrandsen, som skød brystpladen ned og derved selv blev ny skyttekonge.

Efter skydningen var det blevet tid til at spise, og dagens menu var som sædvanlig stegt flæsk og persillesovs. Senere var der præmieoverrækkelse, som sluttede med at den gamle fuglekonge Lars Jørn Rønn overrakte kongekæden til Peter Johannesen, og samtidig benyttede lejligheden til at vise sit flotte skjold frem.

Den nye fuglekonge til venstre, medens den gamle viser sit flotte skjold frem til højre

 

 

Arrangørerne var selvfølgelig glade for det gode vejr som var på dagen, og samtidig var vi rigtig glade for at festen levede op til annoncen ” hvor mænd mødes på tværs af generationer”; det var rigtig dejligt at så mange unge nye deltagere mødte op, og de var virkelig gode til at hygge sig ved bordene efterfølgende.

Vi hørte mange sige, at de ville deltage igen næste år, som bliver fugleskydning nr. 50

Vi glæder os, og vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak til deltagerne, og ikke mindst tak til de virksomheder som ved køb af skud støttede økonomien.

 

Vadum Borgerforening    og   Vadum Skytteforening

Onsdag, 25 april 2018 20:50

Vadum blev en renere by

Vadum blev en renere by

 

Danmarks Naturfredningsforening har valgt uge 16 til at få samlet henkastet affald.

I Vadum startede Skolens elever med at samle skrald i det grønne nærområde, hvilket kan medvirke til at få eleverne til at tænke over det før de bare smider noget.

Vadum Borgerforening arrangerede traditionen tro indsamling søndag d.22. april kl. 10.00, og der mødte ca. 30 deltagere op; de blev derefter inddelt i 2 mandsgrupper og kørt ud til de veje som skulle rense, bl.a.Hedetoften, Nørlangvej, Vesterhalnevej og mange flere.

Det var godt at det foregik nu, idet græsset i rabatterne gror stærkt nu, så det kan snart skjule affaldet indtil næste vinter.

Inden kl. 12.00 var de forskellige grupper nået tilbage til Vadum Bypark, hvor vores trailer blev helt fyldt, ca. 300 kg i alt.

 

Som belønning var der pølser, øl og vand, samt hyggeligt samvær før man gik hjem for at holde søndag.

Det er vores opfattelse, at der er sket en udvikling til det bedre, i hvert fald på de veje vi går på; derimod er det sørgeligt alt det der ligger i grøfterne ved Thistedvejen, men det overlader vi til vejvæsnet. Dog finder vi stadig ting som vi undres over f.eks. 4 nedslidte dæk, et enkelt eksploderet dæk til en lastbil osv.

Vadum Borgerforening siger hermed tak til de trofaste fremmødte, som har været med i mange år, men vi er mindst lige så glade når der kommer unge børnefamilier, som dermed giver børnene gode vaner.

Vadum Borgerforening afviklede den årlige damefrokost lørdag d. 16. marts

 

85 glade kvinder fejrede forårets kommen med den årlige damefest i Vadum skoles aula.

De blev mødt med velkomstdrink så snart de var ankommen, og derefter gik det bare derudaf; der var dejlig mad fra Lyngvigs Diner, og i baren var der sørget for at maden kunne skylles ned.

Tidligere år er der blevet udnævnt en årets kvinde, men hun er nu nedlagt, i stedet fejrede de fremmødte sig selv, alle blev årets kvinder og det blev der skålet for.

Dagens musik blev leveret af Dj. Paul Barber, medens Claus Hassing for tredje år leverede sit sang show, og det fik damerne på dansegulvet.

Der blev ligeledes solgt lotteri, her var der igen i år et væld af flotte præmier, skænket af de lokale erhvervsdrivende, en stor tak til dem. (Se sponsor liste ved siden af).

Inden festen sluttede kl. 21 blev der serveret sandwich, til at gå hjem på.

Herfra skal lyde en tak til Vadum Skole for udlån af lokaler, som er så velegnede til vores fest.

Og endelig til slut tak til de frivillige mænd, som gør deres bedste for at servicere damerne denne ene gang om året.

 

Vadum Borgerforening afholdt generalforsamling tirsdag d. 23. januar

 

Der var mødt ca. 70 medlemmer op til den årlige generalforsamling, som i år blev afholdt i Vadum skoles aula.

Aftenen startede som sædvanlig med spisning, gule ærter eller stjerneskud leveret fra Vadumhallens cafe. Efter spisningen startede generalforsamlingen med at formanden, Bente Collart bød velkommen og dernæst blev Jens Mølgaard valgt til at styre generalforsamlingen.

Formanden kom i hendes beretning ind på, at de mange arrangementer som foreningen havde afholdt havde givet et pænt overskud; noget vi bevidst havde gået efter idet overskuddet skulle bruges til indkøb af ny julebelysning. En af årsagerne til at vi havde kunnet betale omkring 120.000 kr for nyanskaffelsen skyldtes også, at de erhvervsdrivende havde været flinke til at donere gaver til arrangementerne.

 I beretningen kom formanden ind på medlemstallet, der havde været et lille fald i antal fra 410 til omkring 400. Det kniber med at involvere de unge tilflyttere, men her forsøger vi at aflægge et lille besøg  med en flaske vin som velkomst, når de flytter ind i deres nye bolig.

Det blev ligeledes Bente Collart som kom til at fremlægge regnskabet idet vores kasserer Martin Madsen var ramt af sygdom. Regnskabet blev en bekræftelse af at de positive tendenser i beretningen, og selv om der var foretaget den store investering, var der stadig lidt på kistebunden.

Både beretning og regnskab blev således godkendt af forsamlingen.

Næste punkt var valg af bestyrelse; Bente Collart blev genvalgt, medens kasserer Martin Madsen og sekretær Pernille Aggerholm begge trådte ud, på grund af manglende tid til foreningsarbejde.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Svenning Porsborg Mortensen og Egon Sloth.

Som suppleanter valgtes Thomas Melbye og Per Christensen.

Hanne Maibom ønskede ikke at  forsætte som revisor, i stedet valgtes Martin Madsen, og endelig genvalgtes Bertha Larsen som revisorsuppleant.

Under eventuelt gav Henrik Kristoffersen et kort resume` over sidste års kamp imod at få Vadum udlagt som råstofområde til den nye Limfjordsforbindelse; efterfølgende havde Vadum Erhvervsforening og Vadum Borgerforening bestemt, at Henrik Kristoffersen skulle have årets Vadumpokal, hvad vi syntes han havde fortjent fuldt ud.

Henrik Kristoffersen sammen med Bente Collart

Lars Andreasen aflagde regnskab for Elfonden, og kom ind på at det var svært at holde indtægterne oppe med de lave renter, og derfor blev der mindre penge at give til de forskellige ansøgere.

 

Sidste indslag kom fra Vadum Samråd, hvor Lars Jørgen Nielsen fortalte om årets arbejde.

Først på året var det den tidligere omtalte råstofdebat, og her var vi i Samrådet virkelig glade ved at se den store opbakning der var ved det afholdte borgermøde.

Samrådet var også involveret i projektet ”Hele byens dag”, hvor vi fik Ellehammersvej spærret for en dag, og hvor foreninger viste hvad de kunne, samtidig var der kræmmermarked og udstillinger; alt i alt en dag som blev meget rost.

Når man siger Ellehammersvej spærret, så var det sidste år et stort og langvarigt forløb i forbindelse med seperatkloakeringen. Efterfølgende har Vadum Erhvervsforening og Vadum Samråd haft møde med Aalborg kommunes planlæggere, i håb om at man kan klare det nye års gravearbejde på en smartere måde.

Endelig omtalte formanden borgermødet om udlæg af det nye boligkvarter Kaj Birkstedsvej, også her var der stor interesse med omkring 200 fremmødte, og vi afventer nu, at byggeriet starter til foråret.

Til sidst er vi blevet lovet fra Aalborg kommune, at processen med at få udarbejdet en ny og omfattende lokalplan for hele Vadum går i gang inden sommerferien, når det sker vil der igen blive indkaldt til Borgermøde.

Efter Vadum Samråds indlæg ebbede debatten ud, og Bente Collart kunne afslutte generalforsamlingen.

Flere end 200 deltog i juletræsfest, heraf var de 90 børn

Vadum Borgerforening afviklede i samarbejde med Nordjyske Bank, Vadum Erhvervsforening og Club Lions den årlige juletræsfest i Vadumhallen.

Der har i mange år været tradition at det var 3. juledag, men de sidste par år har der været faldende tilslutning, derfor valgte vi at prøve med en tidlig juletræsfest,

og vi blev positiv overraskede over den flotte opbakning der var i år; derfor kan man godt regne med samme tidspunkt næste år.

Vi havde i år hyret ”Den skaldede pædagog” til at stå for underholdningen og det var en succes idet han fra starten havde et godt tag på børnene.

Han underholdt ca. 1½ time med en halv times pause i midten.   

 Pludselig mødte julemande.n op, og opfordrede børn og voksne til at gå omkring juletræet og synge nogle af julens sange,

og der blev virkelig fyldt op på gulvet omkring træet og sangen lød rigtig godt

Til slut fandt julemanden sin gavesæk frem og alle børn fik udleveret en slikpose, og dermed var en hyggelig og sjov eftermiddag færdig, og de trætte børn og forældre kunne gå hjem.

 Vadumhallens Cafe havde oprettet en bod i hallen, og der var fra start god søgning efter kaffe og kage m.m. og i pausen bestod de også prøven med at kunne levere vafler og æbleskiver hurtigt til de sultne børn.

I Borgerforeningens bestyrelse er vi rigtig glade for den store opbakning, med mange unge familier med børn, det lover godt for Vadums fremtid.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle, medlemmer og ikke medlemmer, samt sponsorer en god jul, med håb om at vi mødes igen næste år 

Torsdag, 30 november 2017 18:27

Vadum Lokalhistorisk Arkiv holdt åbent hus

Åbent hus i Vadum Lokalhistorisk Arkiv

 

Arkivet havde indbudt til det årlige åbent hus arrangement lørdag d. 25. nov.

Der var ca. 25 gæster som havde valgt at bruge deres eftermiddag på et besøg.

Et besøg som både kunne have til formål at få svar på specifikke ting, men samtidig også give mulighed for en god snak med andre.

Fra arkivets side var temaet dette år VIFs vennekreds, som i år har 50 års jubilæum.

I mange år stod Vennekredsen som arrangør af året byfest, med ringridning, vognoptog, store bankospil og familieaftener, alt sammen for at skaffe penge til byens idrætsliv.

Arkivet har i årenes løb modtaget mange gamle videofilm fra begivenhederne, film som vi har fået digitaliseret, hvilket er en mere stabil opbevaringsform.

på skærmen ses pastor Riis og Erik Nielsen som spiller sammen med "Vadum Spillemændene"

I år viste vi film fra familieaftenen i 1985, og fra vognoptoget i 1988, og desuden var der ca. 20 billeder af forskellige udsmykkede vogne i perioden fra 1975 til 1990.

Det var fantastisk hvilke arbejde gader og foreninger lagde i at få den sjoveste og mest iøjnefaldende vogn, her skal

Husflidsskolen nævnes fordi de i alle årene lavede mange flotte køretøjer bygget op over den samme traktor; den forestillede f.eks.

I 1988 Vadum Sporveje som gik fra Husflidsskolen til Rokkedrejeren.

Efter fremvisningen var Arkivet vært med kaffebord, hvor snakken gik lystig videre indtil 16.30 hvor vi sagde tak for besøget.

Fra Arkivets side var vi glade for det pæne fremmøde, og den gode og hyggelige stemning, og vi håber at ses igen næste år.

Vi har stadig åbent hver tirsdag eftermiddag, hvor der er plads til aflevering af gamle effekter eller til at lede efter svar på forskellige spørgsmål.

Mandag, 25 september 2017 09:48

Ny bydel i Vadum Nord døbes Kaj Birksteds vej

Ny bydel i Vadum  i Vadum-Nord kaldes Kaj Birksteds Vej

 

 

Der var mødt omkring 200 interesserede op til orienterings møde på Vadum Skole, indkaldt af Vadum Samråd.

Det lysner for Vadum udvikling nu, idet der er givet grønt lys fra Aalborg kommune, til de omfattende byggeplaner; og at dømme efter det store fremmøde er der også brug for udvidelsen.

Mødet startede med at vores lokale byrådsmedlem Mette Ekstrøm orienterede om de besværlige forhandlinger der havde været for at få projektet op at stå.

Hun lovede samtidig at i 2018 skal der laves ny lokalplan for Vadum, og allerede nu er der flere bygherrer som har budt ind på at udlægge nye byggegrunde.

Overordnet er det Sølund Vadum Invest som står som byggeherre, de var på mødet repræsenteret af Michael Arvin, som fortalte om planerne, som er et nyt koncept, hvor der både er store parcelhuse og mindre gavlhuse, begge typer er ejerboliger. Desuden bliver der plads til op til 100 nye lejligheder; Michael Arvin gav udtryk for at man troede på at denne blanding af boligtyper ville give en god blanding af beboere, og skabe et godt miljø.

Det nye boligområde får udkørsel til Ulrik Birchs vej, og er allerede døbt Kaj Birksteds vej, opkaldt efter en dansk jagerpilot, som havde en glorværdig karriere som RAF pilot under 2. verdenskrig, og senere var med til at oprette det danske flyvevåben.

De 3 forskellige boligtyper opføres af 3 forskellige aktører:

De 10 parcelhuse opføres af Eurodan huse, og der var en repræsentant for firmaet som fortalte om hvilke muligheder eventuelle købere havde for at påvirke udseende og indretning af deres hus.

28 gavlhuse opføres af Sølund Vadum Invest i samarbejde med EDC Aabybro, og vil være meget lig Højgaard byggeriet i Vestbjerg, som det samme firma har opført.

Lejlighederne bliver opført af Nørresundby Boligselskab. Lars Emborg fra boligselskabet oplyste at der maksimalt kunne blive tale om 100 lejligheder, men man ville i første omgang lave 24.

Fælles for de 3 typer beboelse var, at man forventede at starte byggeriet i foråret 2018, og de første gavlhuse ville være indflytnings klare et halv år senere, medens det ville tage lidt længere tid med lejlighederne.

Efter indlæg fra de forskellige aktører, var der mulighed for at de enkelte interesserede kunne forhøre sig nærmere hos byggeherrerne, og det forlød fra alle parter at interessen havde været så stor at man var klar til at starte processen, så snart den i gang værende nabohøring var tilendebragt.

Vadum Skole var ligeledes repræsenteret ved viceskoleinspektør Preben Krogsgaard, som kunne fortælle udefra kommende om den gode skole, hvor der var plads til flere elever.

Vadum Samråd var positiv overraskede over det store fremmøde, og måtte finde flere stole over flere omgange, og til slut kan vi kun håbe at dette er starten på en ny udvikling i Vadum hvor vi allerede har fine faciliteter i form af Idrætshal, Svømmehal, Kultur og Idrætscenter samt vores dejlig ude arealer ved Vadum Bypark. 

Side 1 ud af 7