Tirsdag, 21. januar 2020

Generalforsamling Vadum Borgerforening tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19.00 - Læs mere

 

 

 


Vadum Borgerforening
-stiftet 1906-
 
Afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19.00
i Vadum Sognegård, Ellehammersvej 61
 
 
Spisning fra kl. 18:00
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens årsberetning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag 
          (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
          På valg: 
                 Bente Collart
                 Svenning Mortensen
                 Egon Sloth
   Valg af bestyrelsessuppleanter.
          På valg:   
                Per Christensen  (modtager ikke genvalg)
                Thomas Melbye (modtager ikke genvalg)
8. Valg af revisor 
          På valg:
                Martin Madsen   (modtager genvalg)
   Valg af revisorsuppleant.
          På valg:
               Bertha Larsen (modtager genvalg)
9. Eventuelt
Uddeling af Vadum pokalen 
Vadum Elfond aflægger beretning og regnskab.
Vadum Samråd orienterer om året 2019
                             
Tilmelding til spisning i Vadum Sognegård kl. 18:00  -  Mad tilmelding TRYK HER eller Tlf. 20774353.  Der kan vælges mellem gule ærter og stjerneskud.  (kun for medlemmer)
 
Ved online bestilling får du følgende mail besked  ”Tak for din tilmelding” som kvittering for at tilmeldingen er registreret hos os. Kontakt venligst tlf. 20774353, hvis du ikke modtager beskeden.
 
Der opkræves en egenbetaling for spisning på 50 kr pr. kuvert (betales ved ankomst)
Sidste frist for tilmelding den 24.januar.