Søndag, 20. januar 2019

Generalforsamling Vadum Borgerforening 22. januar 2019

Vadum Borgerforening

-stiftet 1906-

Afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19:00

I Vadum Skoles aula

 


Spisning fra kl. 18:00

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens årsberetning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

    På valg: (Alle modtager genvalg)

                  Lars Jørgen Nielsen

                  Lars Skau

                  Kurt Nielsen

                  Søren Stender

   Valg af bestyrelsessuppleanter.

   På valg: (Begge modtager genvalg)

                Per Christensen

                Thomas Melbye

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

   Valg af revisor.

   På valg: (Modtager genvalg)

                Anita Holt

   Valg af revisorsuppleant.

   På valg: (Modtager genvalg)

               Bertha Larsen,

  1. Eventuelt,

Uddeling af vadumpokalen

Vadum Elfond aflægger beretning og regnskab.

Vadum Samråd orienterer om året 2018

                             

                        P.B.V.

                        formand

                        Bente Collart,

 

Tilmelding til spisning i Vadum Skoles aula kl.. 18:00 kan foretages på  Mad tilmelding TRYK HER eller  Tlf. 20774353.  Der kan vælges mellem gule ærter og stjerneskud.  (kun for medlemmer)

Ved online bestilling får du besked med Tak for tilmelding som kvittering for at tilmeldingen er registreret hos os. Kontakt venligst tlf. 20774353, hvis du ikke modtager besked om Tak for tilmelding.

Der opkræves en egenbetaling for spisning på 50 kr pr. kuvert (betales ved ankomst)

Sidste frist for tilmelding den 18.januar.