Fredag, 5. marts 2021
Vadum blev en renere by

Vadum blev en renere by Fremhævet

Vadum blev en renere by

 

Danmarks Naturfredningsforening har valgt uge 16 til at få samlet henkastet affald.

I Vadum startede Skolens elever med at samle skrald i det grønne nærområde, hvilket kan medvirke til at få eleverne til at tænke over det før de bare smider noget.

Vadum Borgerforening arrangerede traditionen tro indsamling søndag d.22. april kl. 10.00, og der mødte ca. 30 deltagere op; de blev derefter inddelt i 2 mandsgrupper og kørt ud til de veje som skulle rense, bl.a.Hedetoften, Nørlangvej, Vesterhalnevej og mange flere.

Det var godt at det foregik nu, idet græsset i rabatterne gror stærkt nu, så det kan snart skjule affaldet indtil næste vinter.

Inden kl. 12.00 var de forskellige grupper nået tilbage til Vadum Bypark, hvor vores trailer blev helt fyldt, ca. 300 kg i alt.

 

Som belønning var der pølser, øl og vand, samt hyggeligt samvær før man gik hjem for at holde søndag.

Det er vores opfattelse, at der er sket en udvikling til det bedre, i hvert fald på de veje vi går på; derimod er det sørgeligt alt det der ligger i grøfterne ved Thistedvejen, men det overlader vi til vejvæsnet. Dog finder vi stadig ting som vi undres over f.eks. 4 nedslidte dæk, et enkelt eksploderet dæk til en lastbil osv.

Vadum Borgerforening siger hermed tak til de trofaste fremmødte, som har været med i mange år, men vi er mindst lige så glade når der kommer unge børnefamilier, som dermed giver børnene gode vaner.

About Author