Lørdag, 20. januar 2018

Afholder ordinær generalforsamling Fremhævet

Vadum Borgerforening

-stiftet 1906-

Afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19:00

I Vadum Skoles aula

Spisning fra kl. 18:00

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens årsberetning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

    På valg:

                  Bente Collart

                  Martin Madsen           (ønsker ikke genvalg)

                  Pernille Aggerholm   (ønsker ikke genvalg)

   Valg af bestyrelsessuppleanter.

   På valg:

                Egon Sloth,

                Thomas Melbye

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

   Valg af revisor.

   På valg:

                Hanne Maibom

   Valg af revisorsuppleant.

   På valg:

               Bertha Larsen,

  1. Eventuelt,

Uddeling af vadumpokalen

Vadum Elfond aflægger beretning og regnskab.

Vadum Samråd orienterer om året 2017

                             

                                      P.B.V.

                                      Bente Collart,   

formand.

 

Tilmelding til spisning i Vadum Skoles aula kl.. 18:00 kan foretages på  Mad tilmelding TRYK HER eller  Tlf. 20774353.  Der kan vælges mellem gule ærter og stjerneskud.  (kun for medlemmer)

Der opkræves en egenbetaling for spisning på 50 kr pr. kuvert (betales ved ankomst)

Sidste frist for tilmelding den18.januar.

 

About Author